Advent

Datum 27. 11. označuje letošní první adventní neděli. Období adventu je plné radostného očekávání a těšení, věřící si připomínají příchod spasitele, děti se těší na dárky, dospělí na rozzářené tváře svých ratolestí...

Slovo advent pochází z latiny - adventus znamená příchod. Podle dochovaných pramenů se s ním setkáváme koncem čtvrtého století v jižní Galii. Nejstarší písemné svědectví je zaznamenáno v postním řádu biskupa Perpetua z Tours ve Francii koncem šestého století. Ten zavedl půst v době předvánoční a postupně se stalo ve všech zemích zvykem postit se v tomto období, protože střídmost v jídle bystří rozjímání. Půst se ale netýkal pouze jídla, za našich předků se v době adventní nesměly konat žádné svatby a naposledy se veselilo 22. listopadu, kdy má svátek svatá Cecílie, patronka muzikantů.

Pokud si v těchto dnech přivstanete, můžete se v kostele zúčastnit takzvaných rorátů. Je to každodenní mše svatá, jejíž název je odvozen od mešního zpěvu „Rosu dejte nebesa“, latinsky „Rorate coeli“.

Doba adventní začíná čtyři neděle před Štědrým dnem.Na toto období připadají adventní svátky, některé z nich nám už ale nic neříkají.

30. 11. den svatého Ondřeje – byl to jeden z dvanácti apoštolů a jeho svátek býval dnem věštění. Některé z těchto zvyků (lití olova, házení střevícem) se přesunuly na Štědrý den.
4. 12. Barbora čeká na ženicha – na svatou Barboru dávají vdavekchtivé dívky do vázy třešňovou větvičku a čekají, jestli do vánoc rozkvete. Pokud ano, děvče se do roka vdá. Ale pozor! Větvičky se musí trhat až po setmění!
6. 12. sv. Mikuláš – den svatého Mikuláše je sice 6. 12.. ale Mikuláš s čertem a andělem chodí dětem rozdávat dárky již v předvečer svátku. Tento svátek se slaví dodnes a děti se na něj hrozně těší.
13. 12. uklízí Lucie – za našich předků obcházely města a vesnice tajemné bílé postavy zvané Lucky, které trestaly nepořádek v domácnosti. V den svaté Lucie muselo být všude uklizeno.

K nejznámějším symbolům adventu patří adventní věnec. Poprvé ho prý roku 1860 zavěsil habsburský biskup Johann Hinrich Wichern v domově pro zanedbanou mládež. Bylo na něm 24 svíček a každý den zapaloval jednu. Dnešní věnce mají svíčky čtyři, stejně jako jsou čtyři neděle do vánoc.Věnec není jen okrasou, zelené větvičky jsou symbolem života, kruh vyjadřuje společenství a postupné rozžíhání svíček znamená přemožení temnoty a příchod pokoje a radosti.

Původní barvou adventu je fialová, to podle barvy kněžského roucha, ale protože fialová bývala vzácností, nahradila ji lehce dostupná červená.

Advent je doba velkého očekávání a přináší do našich domovů atmosféru nadcházejících vánočních svátků. Tak si ji užijte v klidu, míru a pohodě.