Péče o kulturní památky se zlepšuje

Udržet kulturní památky v solidním stavu a stále lépe o ně pečovat se snaží většina našich krajů. Co se týká kraje Vysočina, od roku 2002 do roku 2005 věnoval na tuto činnost více než 131 miliónů korun.

Kulturních odkazů předků je opravdu mnoho a není jednoduché vynakládat s nimi vždy podle představ. Někdy je to sice dobře, ale většinou se problém týká peněz. Snahou krajů je tento stav stále zlepšovat, protože si jsou všichni vědomi, že dobrý stav památek přiláká do daných oblastí více turistů a s nimi přímo úměrně více peněz.

Dle informací kraje Vysočina ze shora uvedené částky vydal kraj 72 mil. na opravu památek ve svém vlastnictví, se zbytkem mohli hospodařit vlastníci památek, tedy obce, církve nebo soukromé osoby. Z vlastnictví kraje je spousta takových objektů využita jako domovy důchodců, školy nebo ústavy.
Za zmínku stojí například obnova zámku v Třebíči, oprava hradu Kámen, zámku v Novém Městě na Moravě nebo hradu Roštejn.

Určitě je dobře, že se památkám věnuje alespoň taková péče. Samozřejmě vždy může být lépe, ale problémy s penězi jsou téměř všude a tak buďme rádi alespoň za to, co se daří dosud. Jen je škoda, že u některých památek se zbytečně moc začíná lpět na tržním hospodářství a někdy tak člověk kouká, za co vše se musí platit a jaké částky. S tím souvisí i snaha drobných prodejců přiživit se na čemkoliv, a tak jinde koupíte například klobásu za 25 korun, ale na Pernštejně za korun 45. Co na tom, že je to už spíše okrádání než poskytování služeb.