My tři králové jdeme k vám...

Tři králové – patroni hříšníků, poutníků a ochránci před nečasem. Kdo by neznal tři postavy s korunami na hlavě, které jsou součástí všech větších vánočních betlémů.

Jejich pravý čas však přichází až po vánocích. Svůj svátek slaví šestého ledna a toto datum si vždy pamatovali především koledníci. Koledovalo se sice už i na Štědrý den, na Štěpána a Boží hod, ale tříkrálové koledování bylo mnohem slavnostnější.  Chodily na něj nejen děti, přidávali se i dospělí. Někdy s sebou nosili i svěcený chléb, který při koledě rozdávali. A nebyl to chleba ledajaký. Své o tom věděl i třeboňský archivář Světecký: „Léta Páně 1740 dne 22 Septembris uhranut nebo uřknut mi od zlých vočí kozel, takže mu huba jako zamčen byla. Podal jsem mu kousek se solí svatých tří králův, kterej sotva do huby mu mohl být připravenej, ve dvouch hodinách zdráv byl a žral kdy prve svou píci obyčejnou.“


Kromě svěceného chleba s sebou přinesli koledníci i svěcenou vodu, kterou všechny navštívené příbytky vykropili. Vše se samozřejmě odehrávalo za zpěvu koled, které ani dnešním koledníkům nejsou neznámé. Nakonec napsali na dveře písmena C-M-B, později K-M-B a letopočet. Podle tohoto nápisu každý kolemjdoucí hned poznal, jak štědří ke koledníkům ve stavení byli. Když byla písmena jako malovaná, krásná a zdobná, byly dary veliké. A naopak. Když byli hospodář a hospodyně lakomí, dali to koledníci najevo ledabylým nápisem.


Tři krále můžete počátkem ledna uvidět v ulicích i dnes. Od středy 2. ledna do neděle 13. ledna chodí koledníci od domu k domu a vybírají dary pro rodiny a lidi v nouzi. Pod patronátem Diecézní charity Brno se tak už poněkolikáté rozejdou tříčlenné skupinky po městech a vesnicích a jejich návštěvu vám ještě dlouho budou připomínat tři písmena napsaná křídou na dveře.


Tři králové nebo také mudrcové, prostě Kašpar, Melichar a Baltazar, prý přišli z východu. Přinesli Ježíškovi darem zlato, kadidlo a vonnou pryskyřici. Ale ať k vám přijdou z jakékoliv strany, věřte, že i vy budete jimi obdarováni. Koledou a také dobrým pocitem vycházejícím z vědomí, že jste podpořili dobrou věc. A že díky vašemu daru bude někomu pomoženo.