K návrhům žďárského náměstí se můžete vyjádřit i vy

O přestavbě Náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou uvažují zdejší radní už nějakou dobu. Dokladem toho je i to, že už v únoru 1998 vyhlásili anonymní ideovou soutěž na zpracování urbanisticko-architektonického řešení centrálního náměstí.

 

Do této soutěže bylo nakonec přihlášeno šestnáct návrhů. Tři z nich byly odbornou komisí oceněni. První cenu a také finanční odměnu ve výši 100 000,-Kč obdržel návrh Ing. arch. Václava Frydeckého a Ing. arch. Olgy Frydecké z Prahy. Druhou cenu a odměnu 60 000,-Kč si odvezlo sdružení architektů z Brna a cena třetí a čtyřicet tisíc korun putovalo opět do Prahy.

Kromě těchto tří oceněných odměnil Městský úřad Žďár nad Sázavou další čtyři návrhy finančními částkami ve výši deset a dvacet tisíc korun.

Všechny návrhy byly poté vystaveny v budově staré radnice. Každý se mohl na vlastní oči přesvědčit, jestli komise volila dobře. Občané se také mohli formou ankety vyjádřit ke všem návrhům.

 

Vítězný návrh však realizován nebude. Slouží pouze jako podklad pro další stupeň projektové dokumentace. Konečnou studii Náměstí Republiky provedla na základě výběrového řízení firma Urbanistické středisko Brno.

Podle tohoto návrhu by měla být horní část náměstí určena pro parkování, spodní by měla sloužit jako klidová zóna.Rekonstrukce náměstí by měla přijít město na více než dvacet miliónů korun.

Žďárští radní se rozhodli soutěžní návrhy spolu s konečným projektem ještě jednou představit veřejnosti a dát jim znovu možnost k vyjádření. V anketě, která je součástí výstavy, najdete osm otázek. Kromě nich je na anketním lístku dán prostor těm, kteří s návrhem nesouhlasí nebo k němu mají výhrady.

Výstavu můžete navštívit v budově Městského úřadu Žďár nad Sázavou ve čtvrtém poschodí. Potrvá až do konce prosince.