• Autor / Zdroj: RUIAN

 • Autor / Zdroj: RUIAN

Předpověd počasí

Dopoledne Odpoledne Večer
Dnes
pátek
27 °C
27 °C
19 °C
Zítra
sobota
22 °C
22 °C
18 °C
Pozítří
neděle
21 °C
21 °C
19 °C

Obec Bobrová je obec v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.
Bobrová ležící v nadmořské výšce 495 m.n.m. na červené turistické značce. Bobrová patří k nejstarším obcím na Novoměstsku, založil ji pravděpodobně již v první polovině 13. století jeden z prvních kolonizátorů zdejší oblasti Přibyslav z Křižanova. V Dolní Bobrové na náměstíčku je kostel zasvěcený sv. Markétě pocházející zřejmě ze 14. století. V Horní Bobrové na náměstí stojí jeden z architektonických skvostů regionu, kostel sv. Petra a Pavla. Kostel stejně jako řada dalších staveb na Vysočině vznikl ze spolupráce žďárského opata Václava Vejmluvy a slavného architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Severně nad Horní Bobrovou se zdvíhá vrch, dříve zvaný Strážný kopec (593 m). V 80. letech 19. století tu byl nalezen poklad stříbrných mincí z první poloviny 17. století. Cestu na vrchol kopce, kde stojí žulový kříž, lemuje čtrnáct empírových kapliček. Křížovou cestu i žulový kříž na vrcholu nechal v roce 1820 zhotovit bobrovský farář Kleinbauer. Po jejím dokončení byl Strážný vrch přejmenován na Kalvárii. Nad Dolní Bobrovou se u silnice na Moravec zvedá vrch Valy (565 m).
  

 • Turistický průvodce ČSSR 1964

  Město (490 m), 12 km zjz. od Bystřice n. P. na úpatí Strážného kopce, rozděleno říčkou  Bobrůvkou na Horní (l. břeh) a Dolní Bobrovou (pr. břeh).
  Až do svého spojení v r. 1950 procházely obě obce samostatným vývojem. Dolní Bobrová vznikla  v  pol.  13.  stol. při got.  hrádku. Ve 14. stol. přešla ves do majetku žďárského kláštera. Roku 1450 povýšena na městečko. V letech 1757-1759 měla Dolní Bobrová ostré spory s vrchností žďárského kláštěra. Rychtář a 9 sedláků bylo odvezeno do kláštera a odtud do Brna na Špilberk. Horní Bobrová je asi o 100 let mladší než Dolní Bobrová. Zpočátku patřila k pernštejnskému panství, roku 1486 přešla do majetku žďárského kláštera.
  JZD, škrobárna, n. .p. českomoravský len  (tírna  lnu).
  Náměstí je ulicového typu.
  Dům č. p. 56: býv. radnice; původ. ze 16. stol., přestav. r. 1817.
  Hradiště Na va1ech (1 km jv. od Dol. Bobrové): stopy valů a příkopů po r. got. hrádku připomíná  r. 1269, ve 14. stol. již zpustlém.
  Koste1 (nám.) Horní Bobrová: pův. románský z počátku 13. stol., barokiz. podle návrhu Jana Santiniho  v  l.  1720-22. Při  přestavbě ponechána  věž a pův. loď, která  byla  přestav. na  presbytář  (proto  hl.  oltář  na
  z. straně). Na místě román. závěru vyrostla barokní loď protáhlého půdorysu, na  vnitřní  straně s vydutými rohy; těm odpovídají vypuklé úseky průčelí, jehož jádro, rovněž konkávně vybrané, vystupuje v dominující štítový  útvar. Hlavní oltářový  obraz z roku 1788 od znojemského J.Winterhaltera, boční obrazy z roku 1794 od brněnského Ignáce Weidlicha.
  Fara č.p. 19 v Horní Bobrové: baroko z roku 1770, patrová budova s trojúhelníkovým štítem, na faře barok. portréty z doby po r. 1700.
  Kostel (v Dolní Bobrové) je v jádru obce na skalnatém návrší. Je jednolodní, na záp. straně hranolová věž. Sedlový portál a jiné got. detaily ukazují na původ z pol. 14. stol.;  uprav.  kolem  r. 1800.
  Žulový kříž (Strážný kopec): z r. 1820;  zakončení  křížové  cesty.