• Autor / Zdroj : Lukáš Urban

  • Autor / Zdroj : Lukáš Urban

  • Autor / Zdroj : Lukáš Urban

  • Autor / Zdroj : Lukáš Urban

  • Autor / Zdroj : Lukáš Urban

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.

Zdroj: https://www.hrad-pernstejn.cz/

GPS souřadnice Hrad Pernštejn
GPS Souřadnice
N 49.4509125, E 16.3183861
Nadmořská výška Hrad Pernštejn
Nadmořská výška
433 m.n.m