Naučná stezka Romana Podrázského je naučná stezka v Přibyslavi a nejbližším okolí. Pojmenována je po akademickém sochaři Romanu Podrázském. Její celková délka je cca 2,5 km a nachází se na ní 12 zastavení. Správcem stezky je Základní škola Přibyslav. Zpřístupněna byla v roce 2006.

 • Město Přibyslav
 • Ptačí obyvatelé městského parku
 • Jan Žižka z Trocnova
 • Karel Havlíček Borovský
 • Přibyslavský zámek Historie
 • města Přibyslavi
 • Kostel a sochy ak. sochaře Romana Podrázského
 • Štola pod farou
 • Řeka Sázava
 • Geologie Českomoravské vrchoviny
 • Bezobratlí sladkých vod Lesní společenstva
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka_Romana_Podr%C3%A1zsk%C3%A9ho

GPS souřadnice Naučná stezka Romana Podrázského
GPS Souřadnice
N 49.5703430, E 15.7432451
Nadmořská výška Naučná stezka Romana Podrázského
Nadmořská výška
454 m.n.m