Turistický průvodce ČSSR 1964

Sportovní a turistické nakladatelství

 • 6 fotografií

Fotografie

Citace

 • Velké Dářko

  Velké Dářko, rybník, prvořadé rekreační středisko (616 m), 1,5 km z. od Škrdlovic, 8 km ssz. od Žďáru n. S., druhá největší vodn…
 • Hrad Svojanov

  Nové Město na Moravě

  Polička

  Žďár nad Sázavou

  Drátník (Drátenická skála)

  Lovecký zámeček Karlštejn

  Lucký vrch

  Prosička (Prosíčka)

  Zřícenina hradu Aueršperk

  Zřícenica hradu, 4 km  sv.  od  Bystřice  n. P., v ohbí Bystřičky.
  Hrad: původně gotický, založený ve 13. století, již roku 1403 pust&ya…
 • Osada Balda

  Osada (654 m; o. Stašova), 7  km  jv. od  Poličky.
  Bývalé  lesní  lázně, známé  již kolem 17. stol. (léče…
 • Banín

  Ves  (444  m), 15 km vjv. od Poličky, 5 km sv. od Březové n. S. JZD, hospodářství st. statku.
  Kostel: gotický z roku 1350 (presbytář), několikr&aa…
 • Bělá nad Svitavou

  Ves, 2 km  sz.  od Brněnce při silnici do Poličky.  JZD, farma st. statku. Zámeček: z 2.  pol. 18. stol. Kostel: barok. z let 1751-67 křížového půdorysu, s m…
 • Benátky

  Osada  spojená s Jimramovem, j. od  něho  na  I. břehu Svratky.
 • Benátky

  Ves, 2,5 km sv. od  Ždírce n. D.
  Závod Horáckých tkalcoven;
 • Pustá Rybná

  Betlém
  Osada  (670  m), roztroušené chalupy, 1,5 km od sv. od Pusté Rybné.
  Biblický název pocház&iacu…
 • Bezděk

  Vrch  (690 m), 2 km  j. od Korouhve.
  Rozhled: z j. svahu k Jimrámovu, kopce k N. Městu n. M. a Bystrému, ke Korouhvi, úd. Svratky, Prosička.
  Louka na&nbs…
 • Bílá skála

  Rulový skalní  útvar (760 m), asi  1,5  km v.   od  Devíti  skal  v  lesích; migmatity a dvojslídná orto…
 • Bílek

  Ves, 5  km  jv. od  Chotěboře, východisko do údolí  Doubravy.
  Ještě v 2. pol. 18. stol. zde pracoval železný hamr. Rulový lom&nbs…
 • Bobrová

  Město (490 m), 12 km zjz. od Bystřice n. P. na úpatí Strážného kopce, rozděleno říčkou  Bobrůvkou na Horní (l. břeh) a Dolní Bobrovou (pr. břeh)…
 • Bílý potok

  1. přítok Svratky, pram. asi  7  km  v. od Poličky, ústí  u Borovnice.
 • Blatiny

  Horská ves, 2 km szs od Sněžného s roztroušenými chalupami (ve výškách 620 -720 m), na jv. svahu Dráteniček a na v. svahu Samotínsk&eac…
 • Blatno

  Ves,  součást  Hlinska, I km v. od středu města.
 • říčka Bobrůvka

  Potok, vzniká soutokem menších 3 potoků, pram. v okolí Vlachovic a Rokytna, vlévá se do Svratky z pr. str. u Tišnova, teče přes Nové Město na…
 • Bohdalec

  Ves  (560  m), 10  km na j. od  Nového  Města  na  Mor., v táhlé  mírné  úžlabině. Ves založena k. 13.  st…
 • Bohdalec

  Vrch (802 m), 3 km jv . od Sněžného, 1 km  sv. od Odrance, dvojslídná rula.
  V 1. 1759-1849 se tu těžila železná ruda. Stopy dosud patrny; šachta …
 • Bohdalov

  Městečko  (585  m), 18  km  jjz. od  Žďáru n  S.
  Jedno z  nejstarších  městeček na Žďársku, prvně  připom.  r. 13…
 • Bohuňov

  Ves (600 m), 6  km sz. od Bystřice n. P..
  Připom.  k.  14.  stol.
  JZD.
  Stará rychta ze  16. stol.
  Okolí: Skalský rybní…
 • Bohuňov

  Ves  (408 m), 5  km sz. od Křetína v úd.  Křetínky.
  Starobylá ves na zemské hranici, kudy  vedla  jedna z cest do  Čech …
 • Bolešín

  Ves, 4 km jv. od  Víru.
  Malá horská ves připom . r. 1349, bývala poddanským zbožím panství kunštátského.
 • Borová

  Ves, 8 km zss. od Poličky.
  Dlouhá obec (3 km), tvoří s Oldříší a Sádkem nepřetržitý celek až  do  města  Poličky. Prvně připom.…
 • Borovnice

  Ves (507 m), 4 km ssz. od Jimramova na Svratce.
  Vznikla v pol. 15. stol. na pernštejnském kolonizačním území. Patřila k panství  jimramovsk&eacu…
 • Branišov

  Ves, 8 km jv. od Nového  Města  na  Mor.
  Připom. ve 14.  stol. Nový  kulturní dům.
 • Brněnec

  Ves, na pr.  břehu řeky Svitavy, 10 km ssz. od Letovic.
  Tkalcovna a  přádelna n. p . Vlněna. Velký textilní závod (přes 1000 pracovníků). Ú…
 • Brožova skála

  Skalní útvar v lese (789 m), 2,5 km sz. od Tří Studní.
  Z hlediska  horolezeckého dosud neprozkoumáno. Migmatitizovaná  biotitick&aac…
 • Brušovec

  Samota, 2 km jv. od Herálce, skupina  několika chalup a myslivny.
  Býval tu hamr  a sklárna.
 • Brzkov

  Ves, 4,5 km s.  od  Polné.
 • Břevnice

  Ves, 3  km  sv.  od  Havl. Brodu.
  Zámeček  s  anglickým parkem, klasicistní  z  poč.  19. století.
  Okolí…
 • Březí nad Oslavou

  Ves (500 m), 6 km  j . od Žďáru  n.  s.
  Osada  založ.  na zlomu 13. a  14.  stol.  Nejstarší  zpráva z r. 1447.
 • Březová nad Svitavou

  Město (376 m, 1650 ob.), při žel. trati Brno- Čes. Třebová.
  Založena ve  13.  stol.  olomouckým  biskupem   při   kolonizaci zdejš…
 • Březiny

  Ves, 5 km s. od Sněžného.
  Skelná huť  Berkovna  vznikla po  r.  1696, zanikla  zač.  19. stol.
  JZD.
  Březiny jsou dějištěm rom&…
 • Budeč

  Ves, 4 km  jjz. od  Žďáru  n. S.
  Připom.  r.  1377. V  l. 1840-80 se  zde  těžila  žel.  ruda  pro  potřebu  ransko pol…
 • Buchtův kopec

  (813 m), 2 km ssv. od Sněžného (rula), nejvyšší  kopec  v  okolí, vrch část. zalesněný;  rozh1ed: od sv. k j. Lucký vrch,…
 • Bystré

  Město (610 m, 2500 ob.), 11  km  jv .  od Poličky.
  Na  staré  zemské  cestě  z  Čech na Moravu (Litomyšl - Polička - Bystré…
 • Buková

  Ves, 5 km jv. od Přibyslavi.
  Okolí: Červený mlýn na Sázavě, ssv. 1,5  km.
 • Albrechtice

  Albrechtice, ves (535 m), 6 km z. od Bystřice n. P.*, na Divišovském potoku'.
  První zmínka o vsi z r. 1384.
  V A. měl od podzimu r. 1943 do léta r…
 • Ranský Babylón

  Babylón, (správně Ranský Babylón) hadcový vrch (673 m), 3 km jz. od Křížové*, 4 km sv. od Havl. Borové*, uprostřed rozsáhlých le…
 • Bystřice nad Pernštejnem

  Město (550 m, 4000 ob.), 15 km vjv. od N. Města na Mor.
  Připom. r. 1222, Bystřice nad Pernštejnem pův. pod danským městečkem. Patřila k hradu zubštejnu. Od 15. stolet&iac…
 • Borová

  Osada: Cerkytly
  Ves, 8 km sz. od Poličky, s. část několikakilometrového protáhlého osídlení  podél  silnice.
  Cerkytly patřily…
 • Cibotín

  Zeměd. ves, 8 km s. od Přibyslavi, 12 km sv. od Havlíčkova Brodu.
  Kap1e: p. barok.  z r.  1780.
 • Cikháj

  Ves (660 m), 10 km ssv. od  Žďáru  n. S.
  V 17. stol. byla v lesích založ. skelná huť,  později  přeměněna na  panský  dvůr.  Jeh…
 • Cinzendorf

  Dvůr, 3 km jv. od N. Města na Mor. Jednotné empírové průčelí s brankami,  z  r. 1826.
 • Čachnov

  Ves, 5 km ssv. od Svratky,  v  lesích,   východisko na Svratecko a do oblasti  Devíti  skal.
  V 30. letech 18. stol. byla v Čachnově zř&iacut…
 • Česká Bělá

  Městečko, 530   m,   840    ob.) 10 km  sv.    od  Havl.  Brodu,  leží  na  říčce Bělé.
  B&…
 • Česká Cikánka

  Osada, dnes součást   Svratky,   1,5  km   od  ní na I.  břehu  řeky  Svratky (souvisí s Mor. Cikánkou).
  V m…
 • Česká Jablonná

  Ves, 3 km j. od Přibyslavi.
 • Čtyři palice

  Známý skalní útvar,  750 m, 2   km v. od Křižánek, vyčnívající nad lesy;
  Skládá se ze 3 skal: Děvín…
 • Dalečín

  Ves  (500  m), 8  km s. od Bystřice n. P., po obou březích Svratky, na konci Vírské přehrady.
  Snad nejstarší osada na horní Svratce. P…
 • Pustá Rybná

  Damašek
  Osada (700 m), 1,5 km sz. od Pusté Rybné, roztroušená stavení na pokraji lesa  a v úd. potoka  Hlučálu.
  Jm&eac…
 • Daňkovice

  Ves (700 m), 2  km  na sv.   od    Sněžného.
  Vznikla   ve   14.   stol.  za   pernštejnské…
 • Dědová

  Ves (650 m), 6 km v. od Hlinska.
  Obec  byla   v  2.   pol.  18. a v 19. stol. proslulá domácí výrobou  dřevěných&nbs…
 • Devět skal

  Skalní útvar (836 m), 12 km ssz. od N. Města n. M., v lesích, nejvyšší    bod    Žďárských   &nbs…